Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailovou adresu) používám pouze k tomu, abych Vás mohla kontaktovat za účelem zaslání dárkového poukazu a v případě změny Vašeho termínu. Tyto kontaktní údaje nikdy nepředávám třetím osobám. Pokud nechcete, abych Vaše kontaktní údaje uchovávala, sdělte mi to prosím a já Vaše údaje smažu. Je to Vaše právo.

Vaše příjmení a telefonní číslo nebo e-mailová adresa – veškerá zařízení, kde jsou Vaše údaje uložené, jsou chráněna kódem PIN

POZOR!

Neuchovávám žádné údaje o Vašem zdravotním stavu. Jako kosmetička musím být informována o Vašem aktuálním zdravotním stavu (dle provozního řádu). Klient je povinen oznámit mi případné zdravotní potíže, které by vylučovaly provedení aktuálně objednané kosmetické služby.